zeiner-bolig

ÅPENHETSLOVEN

Last ned vår rapport som omhandler Åpenhetsloven

Rapporten redegjør for Zeiner Boligs arbeid med å foreta undersøkelser og aktsomhetsvurderinger av selskapets leverandører, leverandørkjede og øvrige forretningsforbindelser. Rapporten er utformet i tråd med åpenhetslovens krav til rapportering. 

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate