zeiner-bolig

Gamle Teie Skole blir til boliger

Nøtterøy | Teie skole, Skoleveien 12

ET BOLIGPROSJEKT FOR DEN KVALITETSBEVISSTE, SENTRALT PÅ TEIE

Zeiner Bolig skal bygge 18 boliger på tomten til gamle Teie skole

I Skoleveien 12 på Teie i Færder kommune, skal Zeiner Bolig bygge boliger på tomten til det som en gang var Teie Skole.
Prosjektet er ferdig tegnet, og boligene vil komme for salg i løpet av høsten 2023.

Prosjektet vil bestå av rekkehusbebyggelse i ulike størrelser, med parkeringskjeller. Boligene blir fra ca. 108 kvm til 150 kvm, og har 3 eller 4 soverom.

Flere har allerede vist stor interesse for prosjektet, og er naturlig nok spente på hvordan det nye prosjektet på Teie Skole vil bli. 

"Prosjektet tegnes i klassisk utførelse, som vi mener vil passe veldig bra inn i omgivelsene og ikke minst, Teies historie. Vi jobber nå med å ferdigstille prosjektet til salgsstart høsten 2023."
-
sier leder for utvikling i Zeiner Bolig, Marius Grimsæth.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate